Stappen naar verandering

Laden Activiteiten
 • Deze activiteit is voorbij.

Stappen naar verandering

Wat we doen

in stilte stappen

op zaterdagochtenden

vanaf 26 september 2020 tussen 10 en 11 uur

op openbare pleinen

Wat we willen

 • uiting geven aan het groeiend bewustzijn dat er hoogdringend werk moet gemaakt worden van een aantal maatschappelijke problemen rond:

          – ecologie en klimaat

          – duurzame economie

          – eerlijke verdeling van de middelen

          – vrede en geweldloosheid

          – rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid

 • oproepen om deze problemen te bekijken vanuit een dieper bewustzijn, verbonden met de wereld, de aarde en het grotere geheel

 • versterken van de motivatie en de moed om de nodige stappen-naar-verandering ook echt te zetten

 • op vreedzame en positieve wijze zichtbaar maken van het onbehagen over het uitblijven van verandering

HOE WE STAPPEN

 • in alle rust aankomen, stappen en vertrekken

 • op een rustig tempo stappen, vrij gebruik makend van de ruimte

 • voor een uur of voor vijf minuten of alles daartussenin

 • met in gedachten de hierboven vermelde intenties

 • zonder enige ophef of verstoring van de openbare orde of rust

 • zonder andere gebruikers van de plaats waar we stappen te hinderen

 • enkel op pleinen, nooit op de openbare weg

 • in alle opzichten coronaproof volgens de ter plekke geldende regels

 • zonder plakkaten, vlaggen, leuzen, teksten, … enkel stille aanwezigheid

 • zonder namen, symbolen of kleuren van verenigingen of organisaties

WAAROM WE IN STILTE STAPPEN EN IN EIGEN OMGEVING

stil staan, halt houden, stoppen

 • bewust stilstaan bij de essentiële problemen

 • bezinnen hoe we ons daar zelf toe verhouden

de kracht van stilte en rust

 • beklemtonen van de nood aan stilte en rust om tot bezinning en bewustzijn te komen

 • vanuit de stilte de energie opwekken die nodig is om de problemen aan te pakken

ecologisch

 • geen verre verplaatsingen nodig

 • bewust worden van onze afhankelijkheid van de natuur

verbindend

 • verbonden met alle mensen die samen stappen, hier of op een andere locatie

 • verbonden met alle slachtoffers van onrecht, discriminatie, geweld, oneerlijke handel en van de gevolgen van de klimaatopwarming en ecologische rampen

GEEN ACHTERLIGGENDE ORGANISATIE OF STRUCTUUR

 • de beweging komt vanzelf op gang en houdt zichzelf in stand

 • wie mee stapt onderschrijft deze tekst en deze afspraken

 • en stapt mee op eigen verantwoordelijkheid en verantwoording

 • geïnteresseerden, politie, perslui, … worden verwezen naar deze tekst (het kan handig zijn om enkele exemplaren bij te hebben) of naar deze link.

oktober 03 2020

Details

Datum: oktober 3
Tijdstip: 10:00 - 11:00
Recurring:

An event every week that begins at 10:00am on zaterdag, repeating until 25 september 2021


(alle herhalingen)
Kostprijs: Gratis
Website: Bezoek de website